Doprava a platba

Cena zboží a platební podmínky

Kupující obdrží zboží uvedené v nabídce internetového obchodu prodávajícího za cenu platnou v okamžiku objednání. Dle níže uvedených podmínek může být cena zboží navýšena o náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši (poštovné), které je kupující povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není momentálně na skladě, bude prodávající kupujícího telefonicky či emailem kontaktovat ohledně dalšího postupu.

Cenu zboží a případné náklady spojené s balením a dodáním zboží (poštovné) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

     - V hotovosti nebo online u prodávajícího

     - V hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce     

     - Online kartou     

     - Převodem na účet

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.4), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen zboží bez předchozího upozornění. Speciální akce platí jen do vyprodání zásob, není-li u popisu zboží uvedeno jinak. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Faktura vystavená prodávajícím na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím po uhrazení ceny zboží je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení ceny zboží. Při bezhotovostní úhradě je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn až připsáním celé částky na účet prodávajícího.

 

Způsob dodání a dodací podmínky

Objednané zboží je zasíláno prepravní službou dle aktuální nabídky prodejce. Stejně tak způsob platby za objednané zboží je možno zvolit na základě momentální nabídky prodávajícího. Jednotlivé způsoby dodání zboží a platby za takové zboží zvolí kupující při samotném provádění objednávky výběrem z nabízených možností při on-line nákupu.

Zboží označené „pouze osobní odběr“” je možné převzít pouze osobně v provozovně prodávajícího. Toto zboží nelze zaslat přepravní službou.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a veškeré dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Informace o výši nákladů spojených s balením a dodáním zboží (poštovné) platí pouze pro doručování zboží v rámci České republiky. 

Expedice zboží, které je skladem, na dobírku či k osobnímu odběru budou realizovány v nejkratší možné době a předány přepravní společnosti. Zboží objednané v sobotu, neděli nebo ve svátek expedujeme většinou následující pracovní den. Objednávky jsou expedovány v pořadí, ve kterém došly. Prodávající si vyhrazuje právo na prodlení v případě nenadálé situace - v tomto případě bude kupující kontaktován písemně nebo telefonicky. 

Zásilky budou doručovány přepravní společností dle jejích vnitřních přepravních podmínek, zpravidla nejdéle do 48 hodin od převzetí zásilky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost obalů, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky, svědčí-li porušení obalů o neoprávněném vniknutí do zásilky.Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit telefonicky na linku prodávajícího (v uvedenou pracovní dobu) nebo emailem na adresu prackysusicky@seznam.cz, poškozenou zásilku dostatečně fotograficky zdokumentovat a sepsat s dopravcem škodní protokol a ten do 24 hodin zaslat emailem prodávajícímu. Pokud je převzetí zásilky stvrzeno podpisem kupujícího v dokladech dopravce, na případné pozdější reklamace z důvodu neúplnosti nebo porušení obalu zásilky nelze brát zřetel.